უფასო ანონიმური მისამართები სხვადასხვა კრიპტოვალუტებითა და მომენტალური მიმოცვლით

მრავალჯერადი ანგარიში
უფასო და უსაფრთხო
მულტიკრიპტოვალუტური
RaidoPay-ს ფინანსურ სერვისში რეგისტრაციის შემდეგ თქვენთვის მომენტალურად ხელმისაწვდომია ელექტრონული საფულე ფიატური ვალუტებით და კრიპტო საფულე კრიპტომისამართებით. თუ თქვენ დაგჭირდათ კიდევ ერთი ელექტრონული საფულის დამატება, ან ასევე ნებისმიერი ფიატური ან კრიპტოვალუტის, რომელსაც RaidoPay-ს სერვისი მხარს უჭერს, თქვენ მარტივად შეძლებთ ამის გაკეთებას "მართვის" განყოფილებაში, "საფულე და კომისიების" დამაყოფში..